תוצאה
קטגוריה
12 / 7
59%
מגדר
67 / 44
66%
כללי
153 / 116
76%