תוצאה
קטגוריה
21 / 17
81%
מגדר
86 / 50
59%
כללי
153 / 62
41%