תוצאה
קטגוריה
16 / 13
82%
מגדר
86 / 73
85%
כללי
153 / 125
82%