תוצאה
קטגוריה
16 / 16
100%
מגדר
86 / 83
97%
כללי
153 / 149
98%