תוצאה
קטגוריה
18 / 16
89%
מגדר
86 / 69
81%
כללי
153 / 98
65%