תוצאה
קטגוריה
18 / 14
78%
מגדר
86 / 60
70%
כללי
153 / 77
51%