תוצאה
קטגוריה
15 / 9
60%
מגדר
86 / 36
42%
כללי
153 / 43
29%