תוצאה
קטגוריה
16 / 6
38%
מגדר
86 / 52
61%
כללי
153 / 65
43%