תוצאה
קטגוריה
18 / 18
100%
מגדר
86 / 84
98%
כללי
153 / 150
99%