תוצאה
קטגוריה
18 / 6
34%
מגדר
86 / 19
23%
כללי
153 / 20
14%