תוצאה
קטגוריה
18 / 13
73%
מגדר
86 / 59
69%
כללי
153 / 76
50%