תוצאה
קטגוריה
16 / 9
57%
מגדר
86 / 61
71%
כללי
153 / 78
51%