תוצאה
קטגוריה
44 / 16
37%
מגדר
256 / 63
25%
כללי
351 / 67
20%