תוצאה
קטגוריה
27 / 24
89%
מגדר
95 / 82
87%
כללי
351 / 328
94%