תוצאה
קטגוריה
27 / 3
12%
מגדר
95 / 5
6%
כללי
351 / 71
21%