תוצאה
קטגוריה
72 / 6
9%
מגדר
256 / 25
10%
כללי
351 / 26
8%