תוצאה
קטגוריה
41 / 24
59%
מגדר
256 / 157
62%
כללי
351 / 183
53%