תוצאה
קטגוריה
41 / 8
20%
מגדר
256 / 71
28%
כללי
351 / 77
22%