תוצאה
קטגוריה
41 / 9
22%
מגדר
256 / 78
31%
כללי
351 / 85
25%