תוצאה
קטגוריה
27 / 2
8%
מגדר
95 / 4
5%
כללי
351 / 58
17%