תוצאה
קטגוריה
27 / 12
45%
מגדר
95 / 53
56%
כללי
351 / 250
72%