תוצאה
קטגוריה
15 / 8
54%
מגדר
95 / 67
71%
כללי
351 / 279
80%