תוצאה
קטגוריה
72 / 8
12%
מגדר
256 / 33
13%
כללי
351 / 35
10%