תוצאה
קטגוריה
27 / 18
67%
מגדר
95 / 66
70%
כללי
351 / 278
80%