תוצאה
קטגוריה
44 / 23
53%
מגדר
256 / 134
53%
כללי
351 / 155
45%