תוצאה
קטגוריה
76 / 7
10%
מגדר
256 / 23
9%
כללי
351 / 24
7%