תוצאה
קטגוריה
18 / 9
50%
מגדר
86 / 46
54%
כללי
153 / 57
38%