תוצאה
קטגוריה
9 / 4
45%
מגדר
256 / 93
37%
כללי
351 / 101
29%