תוצאה
קטגוריה
44 / 22
50%
מגדר
256 / 130
51%
כללי
351 / 149
43%