תוצאה
קטגוריה
15 / 15
100%
מגדר
95 / 94
99%
כללי
351 / 350
100%
פסול
הערות