תוצאה
קטגוריה
41 / 3
8%
מגדר
256 / 24
10%
כללי
351 / 25
8%