תוצאה
קטגוריה
9 / 5
56%
מגדר
256 / 123
49%
כללי
351 / 138
40%