תוצאה
קטגוריה
44 / 12
28%
מגדר
256 / 45
18%
כללי
351 / 47
14%