תוצאה
קטגוריה
41 / 16
40%
מגדר
256 / 107
42%
כללי
351 / 117
34%