תוצאה
קטגוריה
41 / 11
27%
מגדר
256 / 88
35%
כללי
351 / 96
28%