תוצאה
קטגוריה
11 / 6
55%
מגדר
256 / 149
59%
כללי
351 / 174
50%