תוצאה
קטגוריה
9 / 7
78%
מגדר
256 / 147
58%
כללי
351 / 172
50%