תוצאה
קטגוריה
28 / 28
100%
מגדר
95 / 91
96%
כללי
351 / 345
99%