תוצאה
קטגוריה
27 / 25
93%
מגדר
95 / 83
88%
כללי
351 / 329
94%