תוצאה
קטגוריה
44 / 9
21%
מגדר
256 / 32
13%
כללי
351 / 34
10%