תוצאה
קטגוריה
76 / 3
4%
מגדר
256 / 10
4%
כללי
351 / 11
4%