תוצאה
קטגוריה
41 / 23
57%
מגדר
256 / 125
49%
כללי
351 / 142
41%