תוצאה
קטגוריה
9 / 9
100%
מגדר
256 / 237
93%
כללי
351 / 311
89%