תוצאה
קטגוריה
15 / 14
94%
מגדר
95 / 92
97%
כללי
351 / 346
99%