תוצאה
קטגוריה
72 / 19
27%
מגדר
256 / 76
30%
כללי
351 / 82
24%