תוצאה
קטגוריה
41 / 13
32%
מגדר
256 / 96
38%
כללי
351 / 104
30%