תוצאה
קטגוריה
27 / 21
78%
מגדר
95 / 77
82%
כללי
351 / 315
90%