תוצאה
קטגוריה
76 / 53
70%
מגדר
256 / 163
64%
כללי
351 / 192
55%