תוצאה
קטגוריה
41 / 14
35%
מגדר
256 / 97
38%
כללי
351 / 105
30%