תוצאה
קטגוריה
44 / 11
25%
מגדר
256 / 41
17%
כללי
351 / 43
13%